Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos

Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos


2015 m. gruodžio 3 d. savivaldybių administracijoms buvo išplatintas Socialinės apsaugos ir darbo viceministro Algirdo Šešelgio raštas dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos.

Dokumente įvardijamos mokyklų bendruomenėms žinomos problemos:
– maitinimas organizuojamas nepakankamai efektyviai, dėl to vaikams ne visada pavyta pavalgyti (ilgos eilės, trumpos pertraukos)
– galimybės pasirinkti patiekalus nebuvimas
– nemokamai valgantys vaikai yra tapę patyčių taikiniais.
Rašte konstatuojama, kad mokykloje galiojanti maitinimo organizavimo tvarka yra probleminė žmogaus teisių, ypač vaiko teisių įgyvendinimo požiūriu, nes sutelkus visą dėmesį į maitinimo poreikio patenkinimą, iškyla grėsmė dvasinio, dorovinio ir socialinio asmenybės vystymosi sąlygų užtikrinimui.

Dauguma rašte įvardintų problemų išsprendžia elektroninio mokinio pažymėjimo ir elektroninės apskaitos sistemos sinergija.
Pateikiame raštą, kurį šiandien išsiuntėme atsakingoms institucijoms.