Filmą “Širdis” rekomenduoja Maironiečių draugija

Filmą “Širdis” rekomenduoja Maironiečių draugija


Mūsų išleistą dokumentinį filmą “Širdis” rekomenduoja Maironiečių draugija. Tai ypatngai svarbus įvertinimas mums. Šią rekomendaciją rengė Judita Sakalienė, kartu su draugijos nariais. Publikuojame rekomendacijos tekstą.

“Džiugina tai, kad, net ir pasibaigus Maironio metams (2012), didžiajam tautos dainiui skiriamas nemenkas dėmesys. Dokumentinis fimas ,,Širdis“ (2015) – tai sėkmingas mėginimas klasiką pateikti šiuolaikiniam jaunam žmogui priimtinomis formomis. Filme apie Joną Mačiulį-Maironį kalba ir jaunesniosios, ir vyresniosios kartų atstovai. Aktorius Giedrius Savickas, poetas Rimvydas Stankevičius, dainininkė Veronika Povilionienė ir literatūrologas Regimantas Tamošaitis atskleidžia savo santykį su Maironio asmenybe bei kūryba, chronologiškai pasakoja ir interpretuoja svarbiausius poeto gyvenimo faktus. Filmas labai tinka pamokoms dėl trukmės (23 min.), pakankamai intensyvios veiksmo plėtotės, skirtingų žanrų (pasakojimo, meninio skaitymo, dainavimo, vaizdinės medžiagos) dermės. Akivaizdu, kad filmo kūrėjai paiso šiuolaikinio jaunimo auditorijos. Į didį klasiką pirmiausia stengiamasi pažvelgti kaip į žmogų – į tai orientuoja filmo pavadinimas, skatinantis pamąstyti apie Maironį ne kaip apie monumentą, stabą ar tam tikrą klišę.
Lietuvos maironiečių draugija rekomenduoja filmą ,,Širdis“ kaip metodinę priemonę, skirtą naudoti ugdymo procese. Ši priemonė gali padėti priartinti nutolusią Maironio epochą bei jo asmenybę, o klasikos dėstymą mokykloje padaryti gerokai įdomesnį.”

Visą informaciją apie Maironiečių draugiją galite rasti tinklapyje maironieciudraugija.lt