Konsultuojame Akmenės rajono mokyklas

Konsultuojame Akmenės rajono mokyklas


Akmenės rajono savivaldybė – viena iš nedaugelio Lietuvoje, kur elektroninius mokinio pažymėjimus turi beveik visi moksleiviai. Pažymėjimų personalizavimo paslaugą anksčiau teikusi bendrovė yra įdiegusi ir elektroninius durų užraktus mokykloje, tačiau mokyklų bendruomenių lūkesčiai liko nepateisinti. Mokyklų netenkino ilgas gamybos laikotarpis, neįdiegtos kitos EMP funkcijos, dėl kurių buvo tartasi.

„Švietimo standartas“ užima ekspertinę pozicija ir teikia visokeriopą informaciją bei konsultacijas dėl švietimo inovacijų mokyklose. Pateikiame esminę informaciją apie elektroninio pažymėjimo problematiką konkrečioje savivaldybėje ir tikimės, kad ateityje tai pravers kitoms mokykloms bei švietimo skyriams.

Šiuo metu Akmenės rajono mokyklos sistemiškai susiduria su šiomis problemomis:

– Dienynas: verslo subjektai, valdantys rinkoje dominuojančius elektroninius dienynus siekia parduoti ne tik pažymėjimo personalizavimo paslaugą, bet ir savo dienyną. Žinoma, jog rinkoje šiuo metu veikia du dienynai, kurių tarpusavio konkurencija yra ne dėl mokyklų gerovės, o dėl verslo interesų. Mokinio pažymėjimo integracija su dienynu yra prabanga, bet ne būtinybė. Juolab, įvertinus pažymėjimo užsakymo ir duomenų mainų per dienynus eigą paaiškėjo, kad mokykloms kur kas paprasčiau išrašyti popierinį pažymėjimą, nei per dienyną bandyti užsakyti elektroninius. Sistemos sudėtingos tiek administracijai, tiek tėvams.
Labai svarbu, jog kai kuriais atvejais mokinio EMP paskyros sąsaja su dienynu yra papildomai apmokestinama.
Reikėtų atkreipti dėmesį ir į faktą, kad prie naudojamo dienyno įpranta ne tik mokytojai ir mokyklos administracija, bet ir tėvai. Dienyno keitimas reikalauja ne tik papildomo darbo, bet ir asmeninio laiko sąnaudų visai bendruomenei ir kiekvienam asmeniškai.

– EMP galiojimas ir tiekėjų kaita: Jeigu mokyklos bendruomenė apsisprendžia keisti elektroninio mokinio pažymėjimo tiekėją, nebūtina iš naujo užsakyti pažymėjimų visiškai visiems moksleiviams. Pažymėjimai galioja nuo vienerių iki ketverių metų ir nėra funkcijos, dėl kurios reikėtų iš naujo užsakyti EMP.
Elektroninių mokinio pažymėjimų blankų gamybą organizuoja Švietimo aprūpinimo centras prie LR ŠMM. Nesvarbu, kas iki šiol Jums gamino pažymėjimą, visi tiekėjai Lietuvoje blankus perka ten pat, Švietimo aprūpinimo centre, todėl blanko technologinės savybės yra visiškai vienodos. Pasikeitus tiekėjui keistis gali tik asmens duomenų spaudos kokybė ir išdavusios įmonės logotipas.

– EMP funkcijų vystymas: Jeigu mokykla siekia užtikrinti papildomas pažymėjimo funkcijas mokykloje ar už jos ribų, pakanka funkcijų vystytojui pateikti galiojančių pažymėjimų mifare kodus ir barkodus. Tiek durų užraktų, tiek lankomumo sistemos, nemokamo maitinimo ar pavėžėjimo lengvatos apskaitos sprendimams pakanka šios informacijos.

– Informacijos įrašymas: Teiginius, kad į pažymėjimus negalima įrašyti konkrečios informacijos (šiuo atveju kalbame apie elektroninę piniginę) galima vadinti melagingais, todėl, kad patikrinus ne vieno Akmenės moksleivio pažymėjimą paaiškėjo, kad technologiškai jie tušti ir į juos kol kas galima rašyti bet kokią informaciją. Beje, į EMP įrašomas labai ribotas funkcijų kiekis: Vilniečio kortelė, Kauno e-bilietas arba elektroninė piniginė „Mokipay“. Kitos funkcijos, mūsų žiniomis, veikia turint mifare kodus ar barkodus. Šią informaciją pažymėjimus personalizavusi įmonė greičiausiai suteiks mokyklos administracijai.

– Pažymėjimų prievartinis surinkimas: Elektroninius mokinio pažymėjimus dažniausiai užsako ir už juos moka tėvai, todėl jei mokinys nekeičia mokyklos, pažymėjimas jam galioja visą nustatytą laikotarpį. Savavališkas galiojančių pažymėjimų surinkimas iš moksleivių yra rimtas vartotojų teisių pažeidimas.

Laišku kreipėmės į Akmenės rajono merą, mokyklų vadovus ir švietimo skyriaus specialistus. Tikimės, kad mūsų ekspertizė ir pagalba padės priimti racionaliausius sprendimus dėl EMP ateities savivaldybės mokyklose.