Kontaktai


Viešoji įstaiga „Švietimo standartas“
Į.k. 303543627
Ne PVM mokėtojas

Adresas korespondencijai: S.Žukausko g. 35-73, Vilnius
Tel. 861147713
El. paštas: [email protected]

Įstaiga yra paramos gavėjas.
Asmens duomenų valdytojo statusas suteiktas 2015 m. vasario 25 d.
Asmens duomenų valdytojo kodas: P6397

Direktorė Dalia Šivickienė