Mitai apie pažymėjimus (I)

Mitai apie pažymėjimus (I)


Nesu rašytoja. Mėgstu dirbti. Daug. Ir kuo mažiau kalbėti. Apie mane kalba mano darbai. Bet..
Šį rašinį nusprendžiau parašyti po ilgų ir atvirų pokalbių su mokyklų vadovais. Niekaip negaliu atsakyti į klausimą: ar mūsuose (mokyklose) tiek daug naivumo, ar „pardavėjai“ tiek pažengę, t.y. peržengę (visas padorumo ribas).

Mokyklų „mes viską žinome apie elektroninius mokinio pažymėjimus“ retorika daugiau nei įspūdinga. Aš jokiais būdais neironizuoju ir nesityčioju. Mano tikslas – atverti akis ir išdėstyti viešus faktus, idant tie, kurie iki šiol tiki „rožiniais drambliais“, atsitokėtų. Galų gale, kritika irgi yra būdas apmąstymams.

Pažymėjimai skiriasi
Yra tokių mokyklų vadovų, kurie įsitikinę, kad elektroniniai mokinio pažymėjimai skiriasi. Taip, jie gali skirtis, tačiau LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu reglamentuotas, Valstybinės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos patvirtintas mokinio pažymėjimas yra vienodas. Tokio pažymėjimo blanką Švietimo aprūpinimo centro užsakymu gamina konkurso būdu pasirinkta ir teises tam turinti bendrovė. Šiuo metu mokykloms išduodami pažymėjimai, kurių blankus spausdino bendrovė „Lodvila“.
Į tokius pažymėjimus galima įrašyti informaciją, juos galima naudoti įvairioms funkcijoms užtikrinti. Absoliutus mitas yra tai, kad jei EMP jau išduotas, pasirinkus naują tiekėją ar dienyną reikia iš naujo gaminti (galiojančius!) pažymėjimus. Pakanka iš tiekėjo paprašyti informacijos apie juos (mifare kodo, barkodo, EMP blanko numerio).

„Koks dienynas, toks ir pažymėjimas“
Atkreipkite dėmesį, taip sako tik dienynus valdančios bendrovės. Jų vardinti nereikia. Jeigu būčiau elektroninio dienyno savininkė, kalbėčiau taip pat. Žinot kodėl? O gi todėl, kad tokiu atveju pažymėjimas yra būdas uždirbti daugiau. Atkreipkite dėmesį į argumentus: „Pažymėjimas yra įrankis lankomumui stebėti“. Leiskite retoriškai paklausti, tai kam tada dienynas?
Jeigu būčiau mokyklos direktorė, kuriai siūloma dienyno ir pažymėjimo sąsaja, dienyną valdančiai bendrovei pasakyčiau paprastai: „Privalote nemokamai išduoti pažymėjimus ir įdiegti mokinių registracijos įrangą“, nes tai palengvins mokytojų naštą. Tai butų jų atsakomybės už pamokos pradžioje ir pabaigoje neveikiančio, nuolat lūžinėjančio, ne visada duomenis išsaugančio elektroninio dienyno išraiška.
(Laukite tęsinio)