Mūsų produktus rekomenduoja UPC prie LR ŠMM

Mūsų produktus rekomenduoja UPC prie LR ŠMM


Dokumentinį filmą „Širdis“, skirtą Jonui Mačiuliui-Maironiui atminti ir esė rinktinę „Lietuvos istorijos herojai“ rekomenduoja Ugdymo plėtotės centras prie LR Švietimo ir mokslo ministerijos.

Pasak dr. Zitos Nauckūnaitės, „Švietimo standarto“ išleistas edukacinis filmas „Širdis“ Jonui Mačiuliui-Maironiui atminti gali būti naudojamas lietuvių literatūros pamokose. “Rekomenduotume demonstruoti pasirinktus fragmentus su ugdymo užduotimis.”.

Esė knyga “Lietuvos istorijos herojai” yra naudinga mokant/is pilietinio ugdymo, istorijos ir lietuvių literatūros pamokose. Rekomenduotume mokytojams šį esė rinkinį panaudoti ne tik savo dalykinei kompetencijai tobulinti, bet ir mokinių savarankiškiems darbams”, rašoma dr. Zitos Nauckūnaitės, Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėjos rekomendacijoje.