Aristofanas. Paukščiai.

Aristofanas. Paukščiai.


Išlikusioje Antikos raštijoje nėra kito tokio teksto, kaip Aristofano Paukščiai. Ši ilgiausia graikų pjesė kupina vaizduotės žaismo ir humoro, ironijos ir lyrizmo. Paukščiai įkuria „tranzitinę“ valstybę tarp žemės ir dangaus, tarp žmonių ir dievų – ši fantastinė situacija šaukiasi visų Senosios komedijos išteklių. Intelektualios aliuzijos čia perpintos nepadoriais juokeliais, rimta politinė ir kultūrinė kritika sulieta su pasakos poetika. Paukščiuose turbūt tobulai įgyvendinamas graikų komedijos idealas, paties Aristofano žodžiais tariant, „pasakyti daugel rimtų ir daugel juokingų dalykų“.

O jūs, blankios prigimties žmoneliai, į medžių lapus tik panašūs,
Trumpaamžiai, iš molio lipinti, silpni, beslankioją tarsi šešėliai,
Besparniai, viendiẽniai, daug vargo kenčią, mirtingi, panašūs į sapną,
Klausykite mūsų, kurie amžinai gyvenam ir nesam mirtingi […]

Visi juk didžiausi dalykai žmonėms iš mūsų, paukščių, ateina.

(Aristofanas, Paukščiai, 685–688; 708)

APIE VERTĖJĄ:

Jonas Dumčius (1906–1986) – viena svarbiausių Lietuvos klasikinės filologijos asmenybių, išaugusi tarpukario kultūrinėje terpėje ir iš jos atsinešusi fundamentalų išsilavinimą bei erudiciją. 1929 m. baigęs studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 1930–1931 m. stažavęs Bazelyje, Dumčius 1932–1940 m. dėstė Kauno universitete, o atsikūrus Vilniaus universitetui, persikėlė į Vilnių ir iki gyvenimo pabaigos dirbo Klasikinės filologijos katedroje. Profesorius buvo vienas iš produktyviausių antikinės literatūros vertėjų. Puikiai mokėdamas abi Antikos kalbas, jis praturtino ir graikų, ir romėnų literatūros lietuviškų vertimų kraitę. Publikuoti Dumčiaus vertimai gerai pažįstami studentams humanitarams bei visiems besidomintiems antikine literatūra. Tačiau Vilniaus universiteto rankraščių skyriuje saugomi ištisi klodai dar nepublikuotų Dumčiaus vertimų. Šiuo leidiniu skaitytojams pirmą kartą pristatoma lietuviškai prabilusi Aristofano (V a. pr. Kr.) komedija Paukščiai gražiai papildo jau turimus šio graikų komediografo lietuviškus vertimus (Varlės, Debesys, Taika, Plutas).

Kaina švietimo įstaigoms: 8 EUR.
Pristatymo išlaidos: 1 EUR.